Turun RA-Vuokraus Oy:n tietoturvaseloste

Tämä dokumentti kertoo yksinkertaisella tavalla tietosuojakäytäntömme sekä miten turvaamme sinun tietosi. Myöhemmin tekstissä RA-Vuokraus. Kuinka keräämme henkilötietoja? RA-Vuokraus kerää henkilötietosi ainoastaan varauksen yhteydessä. Keräämme vuokraajan sekä kuljettajan henkilötiedot. Tästä tiedosta koostamme asiakasrekisterimme. Mitä keräämme, koska keräämme ja miksi:

 • Nimi: Palvelun ostajan nimi kerätään aina kun varaus tehdään.
 • Puhelinnumero: Varausvahvistuksen tekemiseen ja ongelmatilanteiden hoitamiseen.
 • Hetu: Kerätään vuokraajalta ja kuljettajalta mahdollisten rikosepäilyjen (esim. ylinopeus) selvittämiseksi Poliisin kanssa.
 • Laskutusosoite: Mikäli haluat maksaa laskulla, ei koskaan muuten.
 • Sähköpostiosoite: Pelkästään jos olette toivoneet sähköposti kommunikaatioita meiltä varausasioissa. Emme lähetä mainoksia sähköpostin kautta.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

 • Mikäli kyseessä on rikosepäily esim. palauttamaton auto tai ylinopeussakot tietonne lähetetään Poliisille.
 • Jos olette laskutusasiakas tietonne lähetetään laskutuskumppanille.

Kuka vastaa kustakin rekistereistä ja niiden ylläpidosta?

 • RA-Vuokraus vastaa rekisterin ylläpidosta.
 • Järjestelmätoimittajamme LLS Data Oy vastaa tietoturvallisuudesta. Kuinka kauan tietoja säilytetään?
 • Tietoja säilytetään 10 vuotta koska vuokraustositteet ovat myös kirjanpitotositteita.
 • Kaikki keräämämme tiedot ovat vuokrasopimuksella.

Kenellä on pääsy rekisteriin

 • RA-vuokrauksen asiakaspalvelijat
 • Järjestelmätoimittaja
 • Tilintarkastajat
 • RA-vuokrauksen taloushallinto

Turussa 25.5.2018 Turun RA-Vuokraus Oy

Autojen vuokrausehdot

 1. Auton käyttö Vuokraaja tai kuljettajaksi merkitty henkilö on velvoitettu noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokrasopimukseen merkitty vuokraaja on päävastuussa ajoneuvosta ja kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Vuokraamolla on ajan tasalla olevat tiedot auton vaurioista. SUOSITTELEMME ASIAKASTA ITSE VALOKUVAAMAAN VUOKRATUN AJONEUVON KYLJET JA TAKAOSAN, MAHDOLLISTEN VAURIOIDEN SYNTY-AJANKOHDAN JA KORVAUSVELVOLLISUUDEN SELVITTÄMISEKSI.

 2. Vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana Vuokraajan perusomavastuun yläraja on 900e, Suomen rajojen ulkopuolella 2500e Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana aiheutuneet vahingot, sekä korvaamaan myös autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet, esimerkiksi lumiharjan ja parkkikiekon. Auton renkaiden puhkeaminen ja tyhjällä renkaalla ajamalla aiheutetut vannevauriot ovat myös vuokraajan korvausvastuulla. Vuokra-aikana tuulilasiin tulleet kiveniskemät ovat vuokraajan korvausvastuulla à 60e.

  Omavastuun yläraja ei koske tahallisia vaurioita, eikä esimerkiksi väärän polttoaineen tankkauksella aiheutettuja vaurioita

  1. Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraajan korvausvelvollisuus koskee myös ylikuormausta,
 tyhjillä renkailla ajamisen vaurioita, ajamisesta auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, sekä ajamisesta alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton vaurioiden lisäksi korjaukseen kuluneen seisonta-ajan á 40e/vrk.
  2. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen kautta tai vahingon aiheuttajalta.
  3. Muut maksuvelvollisuudet Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheuttamat kaikki ylimääräiset maksut; pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut, ylinopeussakot, tietullit. Vuokraamo perii näiden asioiden hoidosta 20e/kerta.
 3. Vuokran maksu Vuokra maksetaan viimeistään auton noudon yhteydessä kokonaisuudessaan. Laskutuksesta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

 4. Vuokraamon velvollisuus Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa. Vuokraamo on velvollinen antamaan kysyttäessä vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä.

 5. Polttoaine ja auton hoito Vuokraaja maksaa käyttämänsä ja tarvitsemansa oikeanlaisen polttoaineen. Auto palautetaan aina oikeanlaista polttoainetta täyteen tankattuna ja tankkaus on pystyttävä todistamaan kuitilla. Vuokralainen huolehtii itse auton polttoaineen talvikelpoisuudesta.

  Pitkillä vuokra-ajoilla vuokraaja on vastuussa ilman riittävää moottoriöljyn määrää käytetyn auton konerikosta. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms Auto on oltava palautettaessa siisti sisältä ja vastaavassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Vuokra-aikana palaneesta ajovalopolttimosta, kuluneen tuulilasinpyyhkijän sulan vaihdosta ja loppuneesta tulilasinpesunesteen hankinnasta asiakas vastaa itse.

 6. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja kahden tai useamman osapuolen välisestä liikennevahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokraamon lisäksi myös poliisille. Vuokraamo ilmoittaa vuokraajalle mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta ryhdytään. VUOKRAAMO PÄÄTTÄÄ MISSÄ JA KOSKA AJONEUVO KORJATAAN

 7. Vuokraamon vastuu auton virheestä Jos autossa vuokra-aikana ilmenee ajamista olennaisesti haittaava tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vuokranalennusta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Tästä syystä vuokraajan on aina välittömästi ilmoitettava vahingoista / vaurioista. Jos autossa ilmenee jokin vika, mikä johtaa matkan keskeytymiseen, vuokraamo päättää auton hinauksesta, ja muista jatkotoimenpiteistä.

 8. Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asiasta tehdään rikosilmoitus poliisille. Ilman ilmoitusta auton myöhästymisestä peritään vuokraajalta 25e jokaiselta alkavalta tunnilta, sekä taloudellinen menetys joka auton myöhästymisestä seuraa.

 9. Sopimuksen purkaminen Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

 10. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ilman vuokraamon kirjallista lupaa kielletty. Suomen rajojen ulkopuolella vuokraajan omavastuu on 2500e asti.

Vuokraaja vastaa itse ajoneuvon lainmukaisesta lastauksesta, kuorman sidonnasta ja kaikesta väärinkuormauksesta koituvista kuluista. Vuokraamo ei korvaa asiakkaalle kuljetuksessa vaurioitunutta omaisuutta.

VUOKRAAMOLLA ON OIKEUS VARATA ASIAKKAALTA KATEVARAUSTA TAI KÄTEISENÄ PANTTIRAHAA, JONKA VUOKRAAMO PITÄÄ KOKONAISUUDESSAAN JOS ASIAKAS EI NOUDATA SOPIMUSTA. (TANKKAUS, MYÖHÄSTYMINEN, YMS) VUOKRAAMO VELOITTAA AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA HÄVINNEESTÄ PARKKIKIEKOSTA 100e, LUMIHARJASTA 100e.

TUPAKOINTI SEKÄ ELÄINTEN KULJETTAMINEN ON AUTOISSAMME KIELLETTY.

AJONEUVO PALAUTETAAN VUOKRAAMOON AINA TANKKI OIKEANLAISTA POLTTOAINETTA TÄYTEEN TANKATTUNA. Tankkaus todistetaan pyydettäessä TANKKAUSKUITILLA. Vajaalla tankilla palautetun auton tankkauksesta veloitamme asiakkaalta 3 € /l

Vuokraamolla on oikeus siirtää kaikki aiheutuneet kulut kolmannen osapuolen laskutettavaksi.